Wysyłka za granicę - Shipping abroad

 

  1. Zamówienia można składać poprzez adres e-mail - kontakt@szmaragdoweogrody.pl

  2. Po otrzymaniu wiadomości z zamówieniem, sprawdzamy dostępność, a także szacujemy koszty roślin oraz wysyłki. Kompletną wycenę przesyłamy na e-mail, jeśli jest zaakceptowana to wtedy konieczna będzie przedpłata na nasz rachunek bankowy.

  3. Wysyłamy rośliny do następujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria,  Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

  4. Waga gabarytowa jednej paczki nie może przekroczyć 25kg. Liczona jest ze wzoru: 
    - dł(cm) x wys(cm) x szer(cm) / 6000 < 25kg. Maksymalna wysokość paczki to 90cm.

  5. Czas dostawy zamówienia za granicę to ok. 3-7 dni roboczych

  6. Duże partie materiału roślinnego  możemy  nadać przesyłką na palecie - koszt transportu ustalany indywidualnie.
 

1. Orders can be placed via the e-mail address - kontakt@szmaragdoweogrody.pl

2. After receiving the order message, we check availability and estimate plant and shipping costs. We send the complete quote by e-mail, if it is accepted, then it will be necessary to make a prepayment to our bank account.

3. We send plants to the following European Union countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Spain, Netherlands, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Germany, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Hungary, Italy.

4. The overall weight of one package cannot exceed 25 kg. It is calculated from the formula: - length (cm) x height (cm) x width (cm) / 6000 <30kg. The maximum height of the package is 90 cm.

5. The delivery time for an order abroad is approx. 3-7 business days

6. Large batches of plant material can be shipped on a pallet - the cost of transport is determined individually.tabela ceny wysyłek zagranicznych