Wysyłka za granicę - Shipping abroad

 

  1. Zamówienia można składać poprzez adres e-mail - kontakt@szmaragdoweogrody.pl

  2. Po otrzymaniu wiadomości z zamówieniem, sprawdzamy dostępność, a także szacujemy koszty roślin oraz wysyłki. Kompletną wycenę przesyłamy na e-mail, jeśli jest zaakceptowana to wtedy konieczna będzie przedpłata na nasz rachunek bankowy.

  3. Wysyłamy rośliny do następujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria,  Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

  4. Waga gabarytowa jednej paczki nie może przekroczyć 30kg. Liczona jest ze wzoru: 
    - dł(m) x wys(m) x szer(m) x 250 < 30kg. Maksymalna wysokość paczki to 90cm.

  5. Czas dostawy zamówienia za granicę to ok. 3-5 dni roboczych

  6. Duże partie materiału roślinnego  możemy  nadać przesyłką na palecie - koszt transportu ustalany indywidualnie.
 

1. Orders can be placed via the e-mail address - kontakt@szmaragdoweogrody.pl

2. After receiving the order message, we check availability and estimate plant and shipping costs. We send the complete quote by e-mail, if it is accepted, then it will be necessary to make a prepayment to our bank account.

3. We send plants to the following European Union countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Spain, Netherlands, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Germany, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Hungary, Italy.

4. The overall weight of one package cannot exceed 30 kg. It is calculated from the formula: - length (m) x height (m) x width (m) x 250 <30kg. The maximum height of the package is 90 cm.

5. The delivery time for an order abroad is approx. 3-5 business days

6. Large batches of plant material can be shipped on a pallet - the cost of transport is determined individually.

 


Koszty wysyłek zagranicznych według kraju
Cost of international shipments by country
L.p. Kraj Koszt wysyłki w zł (paczka do 30 kg)*
Country Shipping cost in PLN
1 Austria 130
Austria
2 Belgia 130
Belgium
3 Bułgaria 160
Bulgaria
4 Chorwacja (kontynent)
160
Croatia
5 Czechy 130
Czech Republic
6 Dania 130
Denmark
7 Estonia 140
Estonia
8 Finlandia 170
Finland
9 Francja (kontynent)
160
France
10 Grecja 350
Greece
11 Hiszpania (kontynent)
170
Spain
12 Holandia 130
The Nederlands
13 Irlandia 160
Ireland
14 Litwa 130
Lithuania
15 Luksemburg 130
Luxembourg
16 Łotwa 140
Latvia
17 Niemcy 120
Germany
18 Portugalia (kontynent)
170
Portugal
19 Rumunia 150
Romania
20 Słowacja 130
Slovakia
21 Słowenia 160
Slovenia
22 Szwecja 160
Sweden
23 Węgry 130
Hungary
24 Wielka Brytania 140
United Kingdom
25 Włochy 140
Italy
* Możliwa wysyłka paletowa. Koszty wyceniamy indywidualnie
* Possible pallet shipping. We estimate the costs individually.