Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SZMARAGDOWEOGRODY.PL

 


1) Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów sklepu internetowego.

2) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego szmaragdoweogrody.pl jest Justyna Wiśniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARTNETIA Justyna Wiśniewska z siedzibą w Zacywilkach 22, 95-063 Rogów, NIP 8331383967; adres email kontakt@szmaragdoweogrody.pl – zwanego dalej Administratorem.

3) Zebrane dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.

4) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymienionych w regulaminie sklepu danych (adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, nr telefonu a w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo nazwy firmy i numer NIP) skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

5) Dane osobowe Klientów sklepu szmaragdoweogrody.pl są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) składania zamówienia (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) zapisania się do Newslettera (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter - art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Dane osobowe Klientów przechowujemy tak długo, jak długo to niezbędne do realizowania powyższych celów lub do momentu gdy Klient zażąda zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie nie ma wpływu na przechowywanie przez nas danych w celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych przez czas ich trwania oraz ze względu na bezpieczeństwo prawne do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6) Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, z usług których korzysta Administrator, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Są to:

a) operatorzy pocztowi, kurierzy, brokerzy kurierscy
b) operatorzy płatności elektronicznych, banki
c) firmy świadczące usługi hostingu oraz dostawcy systemów informatycznych
d) dostawcy usług księgowych oraz prawnych
f) dostawcom systemów ankiet opiniujących

7) Osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora:

a) uzyskania dostępu do swoich danych
b) sprostowania swoich danych
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych
d) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
e) przeniesienia swoich danych

8) Osoba której dane dotyczą ma prawo:
a) do cofnięcia w dowolnym momencie każdej zgody udzielonej Administratorowi
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
c) do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania.

W celu realizacji uprawnień o których mowa w punktach 7 i 8, należy przesłać do Administratora stosowaną wiadomość na adres email podany w punkcie nr 2.

Data modyfikacji: 25.05.2018 r.